ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin

www.hellohealthy.com.tr kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.hellohealthy.com.tr sitesini

kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda

yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.hellohealthy.com.tr sitesine üyelik işlemlerini şahsen gerçekleştirmiş tüm üyelerine açıktır.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki

girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren

ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının,

üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından

kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde

Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi

kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya

bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai

yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek

yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi,

değiştirilmesi

2. Sorumluluklar

2a. www.hellohealthy.com.tr'ı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı,

görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler,

gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, hizmetin verilebilmesi amacıyla işbirliği yaptığımız kuruluşlarla

paylaşılacaktır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve

www.hellohealthy.com.tr’ı geliştirmektir.

2.b. işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek

www.hellohealthy.com.tr sitesini kullanmaya başlayabilir ve aldığı referans numarasını birinci derece

yakınlarıyla paylaşarak onların da siteye üye olmalarını sağlayabilir.

2.c. Kullanıcı, www.hellohealthy.com.tr sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu,

Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili

Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri

ile www.hellohealthy.com.tr hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere

uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve

mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.


2.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.hellohealthy.com.tr sitesinde

bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının, www.hellohealthy.com.tr'dan

yararlanması www.hellohealthy.com.tr tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya

hesabı kapatılabilir.

2.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.hellohealthy.com.tr'ı kullanmasını önleyici

veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar

yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin

sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

2.g. Kullanıcı, www.hellohealthy.com.tr’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal

üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını

silemez veya çıkartamaz.

2.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yine www.hellohealthy.com.tr üzerinden

yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu

işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

2.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

2.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri

kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

2.n. Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel

politikamızı okumak için “Gizlilik Politikası” bölümünü okur ve kayıt esnasında onaylar.

2.o Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM

numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların

kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3. Tebligat Adresleri

3.a. www.hellohealthy.com.tr sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir.

Ancak kullanıcının www.hellohealthy.com.tr'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili

olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

3.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde

bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış

sayılacağını kabul ederler.

3.c. Yine www.hellohealthy.com.tr'ın kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı

her türlü bildirimin ve elektronik postanın www.hellohealthy.com.tr tarafından yollanmasından 1

(bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan

maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin

doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.